Giới thiệu

Một tầm nhìn cho tổ chức phải rất rõ ràng, vậy liệu chúng ta có thể rõ ràng hay không nếu chúng ta không nắm được bản chất cấu tạo của một doanh nghiệp hay tổ chức. Đây cũng là một trong những vấn đề khiến các doanh nghiêp đặc biệt là khởi nghiệp thất bại vì chỉ luôn xây dựng theo tưởng tượng chủ quan, khi đã đạt được rồi thì lại tiếp tục tưởng tượng và dẫn tới không có gì là ổn định.

Doanh nghiệp cần có một điểm tựa vững mạnh hơn trong hình ảnh lớn hơn. Những vấn đề như nhân tố kinh tế, tính cạnh tranh hay sự thay đổi thị yếu của khách hàng cũng như xu hướng có thể nhanh chóng làm cho mọi cố gắng trên của doanh nghiệp trở thành công cốc công cò. Do vậy chu trình nhịp sống của doanh nghiệp được thiết lập sẽ phải dựa trên những cải tiến và hoạt động năng suất. Blackcod.net với sứ mệnh mang đến những kiến thức doanh nghiệp, thị trường và thương hiệu cho doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện về sản lượng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Kinh tế vi mô 1 là một bộ phận của kinh tế học, nghiên cứu các quyết định kinh tế của các thành viên trong nền kinh tế thị trường. Trong nền kinh tế nói riêng, có tư duy logic để nhận thức cách quyết định tối ưu trong quá trình lựa chọn với ràng buộc về nguồn lực khan hiếm. Trên cơ sở đó, người học sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức của các môn học khác thuộc ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý.

Sự khác biệt trong sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp là điểm tựa quan trọng cho bạn trên thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt này. Vậy thì, thay vì tranh giành miếng bánh với các đối thủ lớn trên thị trường ra đời sớm hơn mình, mạnh hơn mình, nhiều kinh nghiệm hơn mình thì chúng ta có thể tự tìm ra một miếng bánh mới – mà tại đó chúng ta chính là người dẫn đầu. Blackcod luôn hướng đến những lời khuyên như thế.

Đó là những gì mà Blackcod muốn hướng đến, trong tương lai Blackcod sẽ có nhiều nội dung phong phú và hấp dẫn hơn.

Trân Trọng